Kako dodati email u Important folder (bitne poruke)?

Jedan od problema sa kojim se susrećete nakon što preuzmete moj priručnik CashFlow method je taj što vam neki od narednih mejlova koje vam šaljem zalutaju u Promotions ili Spam folder.

Samim tim nećete biti u prilici da pročitate besplatne savete koji vam mogu pomoći da zarađujete online.

Da se to ne bi dešavalo potrebno je da moj email dodate u vaš Important folder (bitne poruke).

Sada ću vam pokazati kako to da uradite:

Ako pristupate preko računara ili laptopa:

Ako pristupate sa mobilnog telefona:

 

Leave a Comment